Vodárenské systémy

 • Tlakové rozvody vody
 • PE tvarovky
 • Drenážne systémy
 • Hospodárenie s dažďovou vodou
 • Vnútorné rozvody vody
 • Vodárenské a priemyselné armatúry
 • Čerpadlá
 • Vodomery

Kanalizácia

 • Kanalizačné potrubie
 • Kanalizačné šachty
 • Renovačné technológie
 • Hladké PVC potrubie a tvarovky
 • Korugované rúry
 • HT systém pre vnútornú kanalizáciu
 • Odlúčený systém domovej kanalizácie

Plyn

 • HDRE plynové rúry a tvarovky
 • Plynové armatúry
 • Tlakové systémy z PE 100 pre rozvod plynu
 • Plynové ohrievače
 • PE zváracie tvarovky

Kúrenie

 • Radiátory
 • Kotle na tuhé a plynové palivo
 • Rozvody ústredného kúrenia
 • Čerpadlá

Zdravotechnika

 • Sanitárna keramika
 • Vodovodné batérie
 • Vane a príslušenstvo
 • Kúpeľňové doplnky
 • Sprchové príslušenstvo
 • Sprchové vaničky, kúty a zásteny
 • Elektrické sušiče rúk

Vzduchotechnika

 • Ventilátory
 • Malé prívodné jednotky
 • Digestory
 • Tepelné čerpadlá
 • Regulačné jednotky
 • Potrubné rozvody a tvarovky
 • Regulátory a termostaty